makeit-svenerik

Sven-Erik Neergard-Möller

Som ledande taxibolag med verksamhet dygnet runt är ni givetvis beroende av mycket säker IT. Vilka krav ställer ni på en extern IT-partner?
– Stabil och långsiktig. Man måste ha förståelse för vår verksamhet och hur beroende vi är av en ständigt fungerande IT-miljö. Varje avbrott innebär direkt påverkan på intäkter, produktion och varumärke.

Vilka är fördelarna i samarbetet med en lokal aktör som Make IT?
– Vi får en mer personlig kontakt. Dessutom vet vi av egen erfarenhet att det är viktigt för en lokal aktör att hålla hög servicenivå.

Med visionen Always Online menar Make IT att man ska kunna arbeta säkert och tryggt var man än är och när det passar en bäst. Hur uppkopplad är du och är du flexibel med när och var du arbetar?
– Jag är i stort sett alltid uppkopplad oavsett var jag är, men jag väljer själv när jag är tillgänglig. Jag har förmånen att ha kort restid till mitt kontor så jag arbetar för det mesta där och försöker vara ledig när jag är hemma. När jag reser gör jag det gärna med tåg och passar då på att arbeta.

Tror du att det finns risker med att man i många branscher alltid antas vara tillgänglig och nåbar?
– Ja! Låter man tillgängligheten bestämma så är risken större att du inte får den vila du behöver. Att alltid vara nåbar kan också gå ut över familj och vänner. Man behöver ha balans. Att kunna vara tillgänglig och nåbar är dock något jag tycker är en fantastisk tillgång och möjlighet.

Microsoft har introducerat begreppet ”Det Nya Arbetslivet”, att man med teknikens hjälp kan låta arbetet bli något man gör, inte nödvändigtvis en plats att gå till. Hur pass bundna är ni vid en fysisk arbetsplats, och hur ser du att det skulle kunna förändras i framtiden?
– Vi kan i princip sköta trafikledning av våra fordon var som helst ifrån. För att arbetet ska fungera optimalt är det dock fortfarande mest praktiskt att sitta tillsammans. Jag tror emellertid att vi kommer att bli mer flexibla. Redan idag kan vi göra arbetsuppgifter hemifrån. Allt fler beställningar av taxi kommer att ske digitalt vilket medför minskad betydelse av t ex växeltelefoni.

Kopplar du någonsin ner?
Nej, mail, telefoni och Facebook har jag alltid på men jag väljer när jag checkar av dem.

Favoritappar?
Swish, Spotify, Adlibris

Papperstidning eller nätet?
Jag gillar båda men måste jag välja så blir det nätet. Det har man alltid med sig.

Bok eller e-bok?
Bok.

Har du Facebook?
Ja

Instagram?
Nej

Linkedin?
Ja

Kontakta oss Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Make IT Bloggen Gilla oss på Facebook Supportprogram