Fem skäl till att mindre företag går över till Creative Cloud.

1. En webbaserad administrationskonsol för central hantering av licenser och driftsättning av program

2. Flexibilitet att enkelt kunna omfördela licenser allt efter teamets behov

3. Stegvisa självstudiekurser för Adobes kreativa program

4. Två personliga utbildningstillfällen med Adobes experter (per person och år)

5. Djupgående självstudiekurser och telefonsupport som hjälper till med övergången

Vid frågor kontakta Alexander Andersson
på Tel. 033 720 83 24 eller mail
Alexander.Andersson@make-it.se