MSB varnar för en andra attack

Med anledning av helgens globala cyberattack mot företag och organisationer, väljer vi att gå ut med ett extra nyhetsbrev. Det här är tyvärr inte en enstaka händelse.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) säger i gårdagens Dagens Nyheter att de förbereder sig för en andra attack. Man ger också råd på sin hemsida om hur man kan skydda sig – åtgärder som vi på Make IT är specialister på och gärna hjälper dig med.

Dessvärre är denna typ av attacker i större eller mindre skala något vi får vänja oss vid. CERT-SE, Sveriges nationella Computer Security Incident Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter, avråder dock drabbade från att betala krav på eventuella lösensummor.

Hur skyddar jag mig?

Vårt generella råd till dig som kund är att först och främst låta se över och uppdatera era klienter. Du är välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp.

Läs mer på MSB:s hemsida