Microsoft Office 365 stänger av stödet för äldre operativsystem

Den 31 oktober 2018 stänger Microsoft Office 365 av stödet för TLS 1.0 och 1.1. Bra tycker vi eftersom det betyder en ökad säkerhet av deras tjänster. Och det bästa av allt, Make IT fixar systemuppdateringen åt dig.

Omställningen innebär en uppdatering av krypteringsprotokollet TLS – från 1.0 och 1.1 till den senaste versionen 1.2. Det betyder att äldre operativsystem såsom Windows XP och Windows Vista inte kommer att fungera med Office 365 längre. För nyare system som Windows 7 och 8 finns det en åtgärd för att få stöd för det nya krypteringsprotokollet. Detta gäller både när man använder webbläsare eller Office programmen.

Vad är TLS?

Transport Layer Security (TLS) är ett protokoll för att hantera kryptering mellan olika system. En nyare version av TLS ökar säkerheten i krypteringen så att obehöriga inte kan läsa eller manipulera informationen som skickas mellan till exempel din klient och servern. Trafik som inte är krypterad är lätt att läsa av och skulle kunna innehålla affärskritisk information såsom användarnamn och lösenord.

Åtgärd för fortsatt användning av tjänster i office 365

Windows XP – Uppgradera operativsystemet till Windows 7 eller senare.

Windows Vista – Uppgradera operativsystemet till Windows 7 eller senare.

Windows 7 – Uppgradera till Internet Explorer 11 och installera patch KB3140245 samt lägg in registernycklar som aktiverar TLS 1.2 som standard.

Windows 8.0 – Uppgradera operativsystemet till Windows 8.1 eller senare.

Windows 8.1 – Ingen åtgärd behövs.

Windows 10 –  Ingen åtgärd behövs.

Övriga applikationer och utrustning

Applikationer

Kontakta din applikationstillverkare för att kontrollera om de har stöd för TLS 1.2.

Skrivare och scanners

Kontakta din leverantör och kontrollera om din maskin har stöd för TLS 1.2, möjlig firmware-uppdatering kan finnas.

Servrar

Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012 – Installera patch KB3140245 och lägg in registernycklar som aktiverar TLS 1.2 som standard.
Windows Server 2012 R2 – Ingen åtgärd behövs.
Windows Server 2016 – Ingen åtgärd behövs.

Läs mer på Microsofts support-sida