Vi kan hjälpa er med GDPR

Den 25 maj närmar sig med stormsteg och imorgon är det dags för den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att träda i kraft. Enligt undersökningar vet endast 4 av 10 mindre företag i Sverige vad förordningen egentligen innebär. Och konsekvenserna kan bli stora. Men det finns många verktyg och funktioner som kan underlätta för företagen. 

Vi på Make IT kan hjälpa och stötta er i arbetet med GDPR. Med hjälp av Office 365 finns det mycket ni kan göra för att anpassa er till den nya förordningen. Det finns både standardprodukter som underlättar för er genom att ni använder dem på rätt sätt och sen med hjälp av olika tillägg kan ni ta ett stort steg mot att GDPR-säkra eran informationshantering och lagring ännu mer. Vi på Make IT hjälper er gärna med det här utifrån vår expertkompetens, IT. Vi erbjuder:

 

 • Rådgivningar i hur ni ska tänka kring informations- och dokumenthantering.
 • Program och licenser för att ge er de rätta förutsättningarna för att möta den nya förordningen.
 • Utbildningar i hur ni ska arbeta på rätt sätt i era befintliga program (tex Outlook och SharePoint) och nya program som ni eventuellt behöver.

De huvudsakliga förändringarna som träder i kraft nu och som vi behöver ha kolla på är:

Personuppgifter

Som individ har man rätt att:

 • Få tillgång till sina personuppgifter
 • Rätta fel i sina personuppgifter
 • Ta bort sina personuppgifter
 • Invända mot behandling av sina personuppgifter
 • Exportera sina person uppgifter

Kontroller och anmälningar

Organisationer kommer behöva:

 • Skydda personuppgifter med rättsäkerhet
 • Meddela myndigheter om brott mot personuppgifter sker
 • Erhålla godkännande för bearbetning av data
 • Spara poster som beskriver hur data behandlas

Transparentapolicyer

Organisationer är skyldiga att:

 • Tydligt informera om datainsamling
 • Ange syfte med databehandlingen och när den ska användas
 • Definiera datalagrings- och borttagningspolicy

IT och utbildning

Organisationer kommer att behöva:

 • Utbilda personal och medarbetare om sekretess
 • Granska och uppdatera datapolicyer
 • Utse GDPR ansvarig (om nödvändigt)
 • Skapa och hantera kompatibla leverantörskontrakt