Make IT blir Pulsen 1 maj 2019

Make IT i Borås AB blir Pulsen Production AB 1 maj 2019

I november tecknade Pulsen Production AB avtal om förvärv av samtliga aktier i IT-bolaget Make IT i Borås AB. Per den 1 maj 2019 kommer Make IT i Borås AB att ingå i Pulsen Production AB vilket för dig som kund innebär följande:

Avtal tecknade med Make IT i Borås AB (orgnr 556578-3320) övergår per den 1 maj 2019 till Pulsen Production AB (orgnr 556192-0025).

Kundfakturor från Make IT i Borås AB:

  • Fakturor från Make IT i Borås AB med fakturadatum tom 2019-04-30 skall betalas till angivet bankgironummer på fakturan (enligt tidigare).
  • Fakturor daterade from 2019-05-01 faktureras från och skall betalas till Pulsen Production AB enligt uppgifter på fakturan.

Vid frågor vänligen kontakta:

Frågor rörande betalning, BG etc (kundreskontra):
Yvonne Carlsson, yvonne.carlsson@pulsen.se  eller telefon 033-171800

Övriga frågor som rör vårt samarbete vänligen kontakta:
Adam Lantz, adam.lantz@pulsen.se eller telefon 033 720 83 26.
Daniel Parheden, daniel.parheden@pulsen.se eller telefon 033 720 83 08.

Med vänliga hälsningar

Martin Hogmalm, VD Pulsen Production AB