Vår vision – Always Online

Vi har en enkel och tydlig vision: Always Online. Det betyder att vi ska förse våra kunder med kontinuerlig tillgång till den IT-infrastruktur som krävs vid varje given situation. Enklare uttryckt: Våra kunder ska kunna arbeta säkert och tryggt var och när det passar dem bäst.

Värderingar som driver oss

På Make IT gillar vi olikhet, att det är högt i tak. Det är nödvändigt i en innovationsintensiv bransch där det krävs olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter för att tillgodose kundernas behov. Men med stor bredd och mångfald krävs också vissa minsta gemensamma nämnare. Kärnvärden som karaktäriserar Make IT och visar vad vi står för oavsett uppdrag. Tre värden vi navigerar efter i allt vi gör:

Kompetens

Självklart har vi högsta kompetens för de produkter och tjänster vi levererar. Den kompetens vi ser som unik för Make IT är dock vår långa erfarenhet. Vi vet hur och i vilka situationer olika produkter och lösningar fungerar som bäst. Vi särskiljer oss också genom de partnerskap vi strävar efter att bygga med alla kunder. Ett partnerskap som drivs av ansvaret för vår vision: Always Online.

Engagerande

Kompetensen och kunskapen kan vara aldrig så hög, men saknas engagemanget är inte Make IT rätt ställe att arbeta på. Våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av samarbetspartner. De ska mötas av engagemang och proaktivitet i alla lägen. Det betyder att vi har större öron än munnar, att vi är lyhörda och att vi finns tillgängliga för våra kunder när de behöver oss. Och att vi självklart gör det lilla extra. Det som skiljer en finfika från en fulfika. Det som skiljer medelmåttigt från toppklass.

Långsiktiga

Långsiktighet har präglat Make IT sedan grundandet år 2000. För att kunna göra en avgörande skillnad för våra kunder är det viktigt för oss att hantera både relationer och uppdrag med ett långsiktigt perspektiv. Det förtroende och den insikt som krävs för verkligt framgångsrika lösningar och affärskritisk rådgivning byggs säkrast när man vågar investera i en lång relation. Först då blir också den kortsiktiga effekten optimal.

DNA: Det nya arbetslivet

Microsofts grundare Bill Gates är mannen bakom uttrycket Det nya arbetslivet. Redan år 2005 menade han att vi med hjälp av tekniken kan få ihop våra livspussel genom ett mer flexibelt arbetsliv.

Vi säger inte att kontoret spelat ut sin roll. Men friheten att med teknikens hjälp låta arbetet bli något vi gör så bra som möjligt – inte en plats vi går till – är vad vi kallar det nya arbetslivet. Självklart kommer de flesta behöva ett kontor att samlas på även i framtiden. Men det behöver inte fungera som det gör idag. På Make IT är drivkraften att vi ska ge våra kunder den bästa lösningen och servicen. Det gör vi inte med stationära arbetsplatser eller mellan bestämda klockslag. Det gör vi genom att erbjuda våra medarbetare att arbeta var de vill. Always Online.

Make IT i Borås är inrett utan kontor eller fasta arbetsplatser. Istället möjliggör inredningen att man väljer var man vill arbeta utifrån vad man ska göra.

Sponsring på hemmaplan

Sedan några år tillbaka arbetar vi nationellt och har nu även kunder utanför Sveriges gränser. Men huvudkontoret och hjärtat finns fortfarande i Borås, precis som flera av våra största kunder. Det är också här vi stödjer det lokala föreningslivet. Du behöver naturligtvis inte hålla på Elfsborg eller Borås Basket för att samarbeta med Make IT, men vill du se bra fotboll eller basket bjuder vi gärna med dig när det är hemmamatch.