Våra produkter

När du väljer Make IT för din hård- och mjukvara drar du nytta av vår samlade kompetens och får samtidigt tryggheten i erkända, pålitliga leverantörer. Ett fokus för oss är en hög kompatibilitet mellan olika varumärken –  när vi har gjort vårt arbete ska ditt arbete bara flyta på. Vi har valt tillverkare med bra värderingar och ansvarsfullt företagande, gärna med produktionen så nära Sverige, eller till och med Borås, som möjligt.

Hårdvara

Våra många år som IT-konsulter har gett oss en lyhördhet och inte minst insyn i en lång rad branscher. Därför kan vi snabbt analysera dina behov och ta fram den hårdvara du behöver. Mac, PC eller Android spelar ingen roll för oss, vi har kunskaperna och leverantörerna som svarar mot den plattform du vill arbeta i. Välj om du vill leasa eller köpa in direkt – läs mer om leasing längre ner.

Fördelar med Make IT hårdvara

  • Lyhörd och kundnära rådgivning
  • Leasing eller direkta inköp
  • Plattformsoberoende

Mjukvara

Som guldpartner till Microsoft har vi en bred och djup kompetens inom många av de allra viktigaste programmen och systemen för ett välmående företag. Vi erbjuder även verktyg som Adobe-sviten, virusskydd från F-Secure och mer teknisk mjukvara som inventeringsverktyg och hantering samt övervakning av servrar. Vår expertis ligger i att förse dig med mjukvara som faktiskt kommer att göra skillnad för din verksamhet.

Fördelar med Make IT mjukvara

  • Guldpartner till Microsoft
  • Behovsstyrda lösningar
  • Adobe, F-Secure och mer

Leasing

När du leasar hårdvaran till ditt företag har du alltid en fräsch maskinpark samtidigt som du slipper stora investeringar. Vi leasar ut alla maskiner och komponenter du kan tänkas behöva, från det allra största till det minsta lilla, även om det vanligaste är klientdatorer. Våra avtal är skalbara vilket betyder att du kan lägga till hårdvara vid exempelvis nyanställningar utan att behöva teckna ett nytt avtal. Vi kan även inkludera både tjänst och licens i ditt leasingavtal, och som en bonus erbjuder Make IT reducerad självrisk om någonting skulle hända med hårdvaran.

Fördelar med Make IT leasing

  • Skalbara avtal
  • Minimerar engångsinvesteringar
  • Tydlig översikt över licenser