Intranät i SharePoint för Eton

– Enklare informationshantering i ett växande företag

Ju enklare det är att hantera informationen inom ett växande företag, desto effektivare blir samarbetet mellan olika avdelningar. Det var grundinsikten som låg bakom Etons förfrågan till Make IT att bygga ett nytt intranät i SharePoint.

Intranät Eton

  • Informationshantering
  • Nyhetsflöden
  • Logiska funktioner
  • Enklare samarbeten

Behov av en kompetent partner

Världskända skjortmärket Eton var i behov av ett nytt intranät. Med försäljning över hela världen och flera egna butiker både Europa och USA var företaget inne i en långtgående expansionsfas där det blev allt viktigare att kunna hantera och sprida information inom företaget. De hade redan börjat fasa in Office 365 och bestämde sig således för plattformen SharePoint, men behövde nu en samarbetspartner för att bygga intranätet.

Eton kom till Make IT med frågan vad vi kunde göra för dem i arbetet med ett nytt intranät. Mötet var förutsättningslöst och ett naturligt steg i Etons process för att hitta en samarbetspartner. För att demonstrera vad vi såg för möjligheter för Etons del byggde vi en demosajt där vi kunde visa hur Make IT såg att Eton kunde utnyttja SharePoint på bästa sätt. Efter en genomgång av demosajten valde Eton att gå vidare med Make IT.

Ett nära samarbete

En viktig del i processen som följde var att Eton tidigt släppte in oss i organisationen och lät oss arbeta nära de olika avdelningarna. Som samarbetspartner blev Make IT ett bollplank för Eton att ta upp idéer och förslag med, samt att vi kunde agera rådgivare med vår långa erfarenhet av SharePoint-konsulting som grund. Tack vare den inblick i deras verksamhet som vi fick genom det täta samarbetet kunde vi analysera företagets behov på en bred front och bygga en lösning utifrån dessa.

Förenklat och framtidssäkrat

Sedan Etons nya intranät lanserades har det blivit betydligt enklare att administrera information inom företaget, inte minst genom att avdelningar lätt kan hitta nyheter, dokument och info från andra, vitt skilda avdelningar. Enligt kundens önskemål levererade vi en lösning som är anpassningsbar snarare än stängd, där deras egen IT-avdelning löpande kan utveckla funktioner som förenklar för företaget.

I plattformen vi levererade har vi utnyttjat potentialen i systemets standardfunktioner snarare än att specialbygga. På så vi har vi kunnat säkerställa att Etons intranät kommer att fortsätta vara fullt kompatibelt med framtida uppdateringar från Microsofts sida.