Ny servermiljö med Storage Spaces Direct

– Från föråldrat till världsnyhet

Med en växande verksamhet kom Itero till ett läge då deras befintliga servrar inte längre höll måttet. Tillsammans med Make IT tog de ett helhetsgrepp och gick över till Storage Spaces Direct, som ett av de första företagen i världen.

Ny servermiljö för Itero

  • Hög prestanda
  • Kompakt
  • Energieffektivt
  • Hög tillgänglighet

Expansion som krävde modernisering

Itero förser företag med affärssystem som helt eller till vissa delar ligger i Iteros egen servermiljö. I samma miljö tar man även fram prestandakrävande rapporter. Under de många år Itero varit kund hos Make IT har vi försett dem med diverse lösningar. Men i takt med deras expansion har även den tekniska belastningen ökat och i slutet av 2016 hade ett betydligt större behov växt fram: deras servermiljö behövde föryngras.

Efter en analys och i dialog med kunden valde vi att inte nyttja molnet i just det här fallet. Delvis för att Itero var ute efter att kunna hantera sitt eget datacenter, men även för att vi såg att en egen servermiljö var det mest kostnadseffektiva alternativet i det här läget.

Dock fanns det fortfarande en mängd frågor att ta ställning till, inte minst om hur mycket som skulle bytas ut. Då de flesta komponenterna var föråldrade och inte kompatibla med modernare mjukvara fattade slutligen Itero det modiga beslutet att helt gå ifrån sin gamla lösning och satsa på något helt nytt.

Nya möjligheter

Under hösten 2016 lanserade Microsoft det nya serveroperativsystemet Windows Server 2016. En funktion i det nya operativsystemet, Storage Spaces Direct, hade fångat vårt intresse och Make IT hade inlett ett samarbete med Fujitsu för att bygga vårt nya datacenter från grunden med en unik lösning.

När vi hade gjort ett antal installationer kunde vi se att Storage Spaces Direct fungerade otroligt bra, och vi beslutade oss för att bygga Iteros nya datacenter utifrån denna lösning. Tack vare att vi byggde upp allting från grunden kunde vi förinstallera och förkonfigurera hela servermiljön innan vi släckte ner deras gamla, vilket minimerade driftstörningen vid själva bytet.

Mer prestanda på mindre plats

Efter övergången till Storage Spaces Direct märktes en rejäl boost i prestandan hos Iteros servrar. Rapporter som tidigare tog 5–10 minuter att ta fram tog nu 10–15 sekunder, samtidigt som antalet maskiner hade halverats.

Med komponenter från endast två leverantörer – Fujitsu för hårdvara och Microsoft för mjukvara – präglas den nya lösningen av en enkelhet som underlättar underhållet markant. Med färre men kraftfullare enheter kunde Itero även spara in på fysisk plats, kylbehov och ström. Förutom energieffektiviteten har vi nu även ett kvitto på att detta är en plattform med riktigt bra prestanda och hög tillgänglighet. För Iteros del innebär det också en ny servermiljö där företaget kan växa utan begränsningar.