Backup – Låt ingenting gå förlorat

Stabil backup är idag en av de viktigaste säkerhetskomponenterna för ett företag. Med hjälp av backupen kan du återställa allt från enstaka filer till hela servrar om någonting skulle hända. När vi gör en image-backup innebär det att hela din IT-miljö säkerhetskopieras. Det blir då ett skyddsnät inte bara för din data utan även hela operativsystemet, dina program och ända ner till individuella inställningar och sparade inloggningar. När du väljer backup genom Make IT sätter vi oss in i din IT-miljö för att kunna agera rådgivare och skapa en lösning som är optimal för ditt företag.

Vanliga Frågor

Vilka backup-lösningar erbjuder ni?

Vi erbjuder två typer av backup: image-backup och filbaserad backup. I en image-backup skapas en kopia av hela servern och hur den såg ut vid en viss tidpunkt för att kunna återläsa precis allt. Detta är mest ämnat för så kallad disaster recovery då en server drabbats av ett allvarligt fel, förödande intrång eller om maskinen gått sönder rent fysiskt. I den andra typen av backup som är filbaserad handlar det om att säkerhetskopiera och återläsa enstaka objekt såsom filer eller SQL-databaser.

Hur backar man upp data?

Backup-arbetet handlar om att skapa ett schemalagt jobb som tar kopior av antingen hela servern eller specifika delar och filer. Schemaläggningen talar om för backup-systemet vad som ska kopieras, vid vilka tidpunkter det regelbundet ska ske och var kopiorna ska lagras. Backup på det du har i hosting genom Make IT innebär att din data finns på minst två olika platser, vilket skyddar informationen digitalt men även vid extrema händelser som till exempel eldsvåda. För dig som har lokala servrar kan vi erbjuda både lokal och extern backup.

Hur lång tid tar det att läsa in en backup?

Tiden som återläsningen tar är helt och hållet beroende av omfattningen, och det finns inga standardtider att tala om. Handlar det om backup av en virtuell server som ligger i Make IT:s miljö går det betydligt snabbare än om datan ska skickas genom olika nätverk. Att starta ett återläsningsjobb är en manuell åtgärd som sköts av oss om du inte har egna servrar hos dig med egen IT-personal som sköter driften. Återläsning av enskilda filer tar mindre tid än att återläsa en hel server. Då behöver vi bara lokalisera filen och initiera återläsningen, sedan är det filstorleken och din internetuppkoppling som sätter hastigheten.

Fördelar med vår backup

  • Hög säkerhet och stabilitet
  • Återläsning av gamla databaser
  • Lokal backup
  • Krypterad backup över internet
  • Anpassningsbar backupfrekvens
  • Dedikerad tekniker