Alltid koll

Vår övervakningstjänst handlar om att se till att din server mår bra och att kommunikationen fungerar. Med våra övervakningsverktyg upptäcker vi minsta fel som kan uppstå, och kan åtgärda det innan du själv har märkt något. Vi arbetar med proaktiv övervakning där vi även kan förutspå vissa saker som kommer att inträffa och på så vis förebygga oplanerade driftstopp. Vi gör kontinuerliga mätningar och undersöker processer med möjlighet att gå ner på extrem detaljnivå. Enkelt uttryckt är vår övervakningstjänst ett sofistikerat system som hjälper dig att sova gott om nätterna.

Vanliga frågor om övervakning

I vilken skala övervakas mitt system?
Vi övervakar alla våra underliggande system grundligt och kontinuerligt. Väljer du övervakning som enskild tjänst genom Make IT kommer vi överens om omfattningen när vi skriver avtal.

Vilka åtaganden har Make IT vid en eventuell incident?
Handlar det om den underliggande hårdvaran, alltså vår fysiska plattform, tar vi alltid ansvaret och löser problemet så fort det bara är möjligt. Enkelt uttryckt: det är vårt problem att se till att du alltid når det du har hos oss. När det gäller övervakning på din egen virtuella server skriver vi ett avtal där vi tillsammans definierar ansvarsområden och åtgärder.

Hur säkert är egentligen mitt system?
Om ditt system ligger hos oss kan du betrakta det som väldigt säkert. Allting här, ner till minsta komponent, är redundant och bygger på den absolut senaste tekniken från Microsoft. Om du däremot själv administrerar systemet finns det en enkel tumregel; det blir inte säkrare än vad du gör det.

Fördelar med Make IT Övervakning

  • Bevakning av olika miljöer
  • Proaktiva insatser
  • Detaljerade rapporter och historik
  • Trygghet i stabil kommunikation
  • Säkrad upptid
  • Övervakar tjänster och funktioner