För en hälsosam IT-miljö

Mjukvaran som utgör kärnan i en IT-miljö är någonting som hela tiden byggs på och förstärks. Det kommer nya säkerhetsuppdateringar varje månad, varje vecka och varje dag. För en säker och stabil infrastruktur krävs att man inte bara installerar uppdateringarna utan även är påläst och förstår vad varje ny uppdatering innehåller. Därför erbjuder vi patchning och underhåll åt våra kunder. På så vis tar Make IT ansvaret för din IT-miljö och låter våra tekniker hålla dina system uppdaterade och säkra.

Vanliga frågor om patchning och underhåll

Hur ofta underhålls mjukvaran hos Make IT?
Vi underhåller våra underliggande system kontinuerligt. När det gäller patchning sker det normalt sett en gång i månaden då Microsoft släpper nya patchar. Ibland kan det också vara kritiska lägen när man har upptäckt ett fel, då kommer patchen mitt i månaden och vi patchar självklart omgående. Tack vare redundansen kan vi plocka ner en server vid behov utan att du märker någon skillnad.

Hur rullar ni ut patcher?
Det kan vara ganska individuellt beroende på kund och applikationer. Därför kommer vi överens med dig om hur det ska ske när vi skriver avtal.

Hur lång tid tar en uppgradering?
Det finns ingen generell tid utan beror på uppgraderingens omfattning. Om det tar 30 sekunder eller två timmar beror på vad det är vi patchar.

Fördelar med Make IT Patchning och underhåll

  • Kontinuerlig uppgradering av mjukvara
  • Eliminerar sårbarheter
  • System, enheter och tredjepartsapplikationer