Säkra din tillgänglighet

Redundans, en typ av reservkapacitet, är en av tjänsterna som stärker upp vår hosting. Tack vare redundansen är du alltid uppkopplad och kommer åt dina filer även om någonting skulle inträffa. Fel kan uppstå av många anledningar, från oförutsedda systemfel till att någon gräver av en kabel. Att då lagra informationen på geografiskt skilda platser försäkrar att filerna alltid finns där när du behöver dem.

Vanliga Frågor

Vad är redundans?

Man kan säga att redundans är en typ av feltolerans. Redundans innebär att allting är dubblerat – från internetlinor in till systemet till alla komponenter i alla servrar. Så om någonting skulle gå sönder kommer systemet ändå att snurra vidare. Det samma gäller om någon skulle gräva av en internetkabel. Tack vare redundansen kommer du att fortsätta vara uppkopplad ändå.

Är redundans verkligen viktigt?

Ja det är det. Ett system som slutar fungera kan få i stort sett vilket företag som helst att bara stanna upp. Att då ha redundans som en försäkring är absolut viktigt.

I vilken skala bör jag ha redundans?

Så långt det går för rimliga pengar. Omfattningen av redundansen skiljer sig från fall till fall och i slutändan är det du som avgör hur långt du vill gå.

Fördelar med Make IT Redundans

  • Geografiskt spridda datacenter
  • 100 % upptid
  • Eliminerar felkällor
  • Lagring och/eller uppkoppling
  • Paketlösning eller separat
  • Olika SLA-nivåer