Företagspaket – skräddarsy ditt kompetenslyft

Att få lära sig nya saker i en miljö där man känner igen sig skapar trygghet som gör inlärningen enklare och roligare. Genom ett utbildningspaket anpassat för ditt företag får du mer valuta för pengarna. Vi skräddarsyr innehåll, tid, plats och material efter dina specifika behov. Vi börjar med en förstudie för att kvalitetssäkra utbildningspaketet, och avslutar med en uppföljning för att vara säkra på att ditt företag har nått önskat resultat.

Fördelar med våra utbildningar

  • Tydlig process
  • Skräddarsytt upplägg
  • Konkreta målsättningar
  • Rätt miljö för inlärning

Förstudie

Tillsammans går vi igenom hur kunskapsnivån ser ut i ditt företag. Vi tittar också på vilka behov ni har och vilka utmaningar ni står inför. I förstudien görs även en analys av nuvarande arbetssätt för att se om vi, genom utbildning, kan hjälpa dig och dina arbetskamrater att arbeta på ett smartare och mer effektivt sätt. Här sätter vi även mål och syfte för utbildningen.

Förslag

Efter förstudien återkommer vi med ett förslag på utbildningspaket. I förslaget presenteras upplägg och utbildningsplan. Förslaget diskuteras och används sedan som en grund för utbildningarna.

Utbildning

Utbildningstillfällena sker på det sätt vi kommit överens om. Det kan antingen vara på plats hos er, i andra lokaler, via Skype för företag eller genom webbutbildningar. Material, filer, mallar och övningar är baserade på din verksamhet för att deltagarna ska kunna relatera till materialet och lättare ta till sig kunskapen.

Uppföljning

Utvärdering sker efter kurstillfällena genom att deltagarna fyller i en enkät. Sedan gör vi tillsammans en utvärdering av utbildningen i helhet där vi stämmer av mot satta mål samt utvärderar kunskapsnivån på gruppen.