Vår process för att lotsa dig rätt

Genom att följa en noggrant utvecklad process kan vi vara säkra på att varje unik kund utvecklas i en riktning som svarar mot deras behov och utmaningar. Med den här metoden kan vi hjälpa dig att hitta rätt sätt att arbeta i Office 365, ta fram kravlistor för ett eget intranät i SharePoint och skräddarsy de bästa utbildningslösningarna för ditt företag. Varje beståndsdel finns där för att du och dina medarbetare ska nå den fulla potentialen med era program.

Rapport som sätter riktningen

Tillsammans med dig inleder vi processen med en förstudie där vi tittar på hur ditt företag arbetar idag, vilka utmaningar ni står inför och vad ni själva känner att ni vill hitta bättre lösningar på. Efter att vi även stämt av kunskapsnivån inom organisationen tar vi fram ett förslag i form av en rapport. Sedan går vi igenom rapporten tillsammans, diskuterar och justerar tills vi har ett tydligt och korrekt underlag.

Förankring

Rapporten kan vara en utbildningsplan, en kravspecifikation för ett intranät eller ett förslag på ett upplägg generellt för hur ni ska arbeta i Office 365. Om du i det här skedet behöver hjälp med att förankra planen internt hjälper vi till med en presentation av det vi har kommit fram till. Det kan vara till exempel en dragning inför styrelsen eller ledningsgruppen för att förklara vad vi vill åstadkomma och hur vi tänker gå tillväga.

Utvecklingen sätter igång

Sedan kommer vi till själva huvudnumret, nämligen utbildningen. Vad det här skedet innehåller skiljer sig alltid från fall till fall, och är helt och hållet baserat på vad vi kommit fram till tillsammans i förstudien och rapporten. Det kan röra sig om några enstaka utbildningar eller hela utbildningspaket, en avdelning på ditt företag kanske bara går en kurs medan någon annan går flera olika.

Innan vi är färdiga

Avslutningsvis gör vi en uppföljning för att vara säkra på att utbildningen har hjälpt er att komma igång med att arbeta i de olika programmen som önskat. Här finns också utrymme för feedback, på både innehåll och hur ni har upplevt samarbetet med Make IT. Givetvis vill vi också veta ifall ni har stött på några problem eller bekymmer.

Processen finns till för oss också

Vårt mål med processen är att ge dig och ditt företag de bästa förutsättningarna för att få ut maximal affärsnytta ur Microsofts program. Ett program, en tjänst, en plattform når sin fulla potential när kunskapen finns hos oss användare. Och följer vi dessa steg kommer vi att nå målet tillsammans.